۰۹آذر/۹۶

بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک برای مسایل با متغیرهای گسسته

بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک برای مسایل با متغیرهای گسسته     الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از قوی ترین روش های بهینه سازی، مورد استفاده از بسیاری از محقان برای حل مسایلبیشتر…