آرشیو : پخش بار در GAMS

۱۲مرداد/۹۶

انواع روش‌های پخش بار

انواع روش‌های پخش بار : یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای تحلیل سیستم‌های قدرت، پخش بار یا همان (Load Flow) می‌باشد. خروجی یک برنامه پخش بار اندازه و فاز ولتاژ باس‌ها شبکهبیشتر…